7 เครื่องมือ ที่นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นควรมีติดตัวในปี 2018


Oct 12, 2018 / มีผู้อ่าน 30218


1. Code Editor (เครื่องมือสำหรับเขียนโค้ด)


ในปัจจุบันมีเยอะ และหลายค่ายมาก ได้แก่ Visual Studio Code, Eclipse, Brackets, Cloud9, Vim และอื่นๆ แต่ละตัวล้วนมีจุดเด่นของมัน เลือกซักตัวให้เหมาะกับคุณ ในยุคนี้คงไม่มีใครเขียนเว็บด้วย Editplus แล้วจริงไหม ?
.
.


2. Database Client (โปรแกรมสำหรับติดต่อฐานข้อมูล)


ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาเว็บที่ใช้ MySQL คงจะชินกับการใช้ phpmyadmin นอกจาก phpmyadmin จริงๆ แล้วยังมีเครื่องมือติดต่อกับฐานข้อมูลอีกหลายตัว ผมชอบใช้ Toad ของค่าย Quest https://www.quest.com/toad
ที่มีฟังก์ชั่นมากกว่า ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบโครงสร้างและข้อมูลภายใน Database รวมถึงยังสามารถ Merge จุดที่ต่างกันได้อีกด้วย 
.
ลองดูแล้วคุณจะลืม phpmyadmin ไปเลย แน่นอนว่า Database Client นั่นมีหลายตัว รองรับ Database แต่ละชนิด
.
.


3. FTP & Shell (โปรแกรมสำหรับติดต่อกับ Server)


FTP โปรแกรมสำหรับ รับ ส่ง ไฟล์กับ Server มีหลายตัวให้ใช้ ได้แก่ Filezilla, Winscp, Transmit, เป็นต้น
ส่วน Shell จะเป็นโปรแกรมสำหรับ ส่ง คำสั่งไปยัง Server ตัวที่นิยมใช้ ได้แก่ Putty, Terminal, Cyberduck เป็นต้น 
.
นอกจากนี้ยังมีแบบแพคที่รวมกันมาเลย อย่าง XManager 
.
.


4. Compare File & Directories (โปรแกรมเปรียบเทียบไฟล์ และ ไดเรคทอรี่ย์ )


บ่อยครั้งที่นักพัฒนาต้อง เปรียบเทียบโค้ดหรือไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ใน Directories ว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
อาจเกิดจากโหลดไฟล์ลงมาจากเครื่อง Server แล้วมาเช็คกับภายในเครื่องตัวเอง เพื่อทำการ Merge โค้ด
เครื่องมืออีกตัวที่ขาดไม่ได้คือโปรแกรมเปรียบเทียบไฟล์ และ ไดเรคทอรี่ย์ อย่างเช่น Beyond Compare
.
.


5. Version Control (โปรแกรมสำหรับจัดการ Version)


ถูกนำมาใช้ในการควบคุมโค้ด เมื่อต้องเขียนโค้ดร่วมกันเป็นทีมหลายคน ปัจจุบันตัวที่นิยมที่สุดคือ Git 
.
.


6. Agile & Team management (เครื่องมือสำหรับบริหารโปรเจคและทีม)


แนะนำ Trello โดย Trello เป็นการนำเครื่องมือมาช่วยอำนวยความสะดวก ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานสามารถจัดการงานต่างๆ ร่วมกันได้ ทุกคนสามารถเข้ามาดูงานแต่ละส่วนช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นระบบมากขึ้น ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
.
.


7. Chat & Communication (เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายในทีม)


แนะนำ Slack แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีรูปแบบการใช้งานที่สามารถพูดคุยกัน ส่งภาพถ่าย วีดีโอ ลิ้งค์ โค้ด มีลักษณะการทำงานแบบ Social Media นอกจากนี้ยังสามารถสร้างห้องขึ้นมาสำหรับพูดคุยกันในเชิงองค์กร รวมไปถึงการใช้งานที่สามารถวัดคุณภาพ KPI ได้อย่างชัดเจน
.