สอนนอกสถานที่


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ การเขียนโปรแกรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ เน้นลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เหมาะกับบริษัท องค์กรที่ต้องการอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด


จำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม

เปิดอบรมนอกสถานที่สำหรับพนักงานบริษัทหรือองค์กร ขั้นต่ำ 4 คนขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 20 คน


สถานที่และบรรยากาศการห้องเรียน

การสอนนอกสถานที่ผู้สอนสามารถเดินทางไปสอนที่บริษัท องค์กร หรือสามารถเลือกสถานที่ใกล้รถไฟฟ้าและรถใต้ดินเพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง ประกอบด้วย OlanLab, Hubba, 63 Bangkok, Ma.D Hub, Hive Bangkok, Pah Space และอื่นๆ

เรียน ฝึกฝนทักษะที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษา Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มหรือออนไลน์ที่ School.OlanLab.Com