สอน Google Maps JavaScript API สำหรับ Website

เรียนรู้การติดตั้ง Google Maps บน Websites ด้วย Google Maps Javascript API


สอนโดย

Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer

แผนที่ทำให้ Website มีประโยชน์มากขึ้น ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถหาที่ตั้งของธุรกิจของคุณ หาเส้นทาง ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง ในหลักสูตรนี้ผู้สอนจะแสดงวิธีการติดตั้ง Google Maps บน Website ด้วย Google Maps Javascript API วิธีการได้รับ API key หลังจากนั้นเริ่มต้นการแสดงแผนที่ด้วย Javascript อธิบายการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแผนที่ การเปลี่ยนชนิดของแผนที่ การสร้าง Marker การวาดรูปทรงบนแผนที่ จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การคลิ๊ก การซูม การเลื่อนแผนที่ การค้นหาด้วยคำ และฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูงอื่นๆ บน Google Maps

หลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Javascript และ HTML เหมาะสำหรับผู้ต้องการนำแผนที่มาใช้บน Website เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน

สิ่งที่ต้องการสำหรับเรียนมีอะไรบ้าง ?

  • PC / Laptop
  • HTML / Javascript
  • Google Maps Javascript API

สิ่งที่จะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ ?

  • เรียนและสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
  • การติดตั้งแผนที่ Google Maps บน Website
  • ความรู้การใช้งาน Google Maps Javascript API

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ?

  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ : Web Development / Software & Service


หลักสูตร

บทเรียน นาที
1. เริ่มต้นรู้จัก Google Maps Javascript API 30.00
2. เงื่อนไขการใช้งานของ Google Maps API 30.00
3. Events 60.00
4. Controls 30.00
5. Styles 20.00
6. Drawing บน Map - Markers, Info Windows, Shapes, Symbols และอื่นๆ 60.00
7. Layers - Data, Fusion Tables, Heatmap และอื่นๆ 60.00
8. Map Types 30.00
9. Services - Directions, Distance Matrix, Street View และอื่นๆ 60.00
10. Libraries 40.00

2,500 บาท

หลักสูตรแนะนำ


เรียน ฝึกฝนทักษะที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษา Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มหรือออนไลน์ที่ School.OlanLab.Com