สอนพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter PHP Framework

เรียนรู้พื้นฐานของ Codeigniter เพื่อสร้าง Website ทั้งหมดในเวลาเพียงสองสามชั่วโมง


สอนโดย

Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer

ถ้าคุณสนใจการสร้าง Website ด้วย Framework ยอดนิยมอย่าง Codeigniter หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ

หลักสูตรนี้สอนการใช้ Codeigniter ตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ การใช้ MySQL ที่เกี่ยวข้องกับ Codeigniter เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่เคยใช้ MySQL

ผู้สอนเน้นการปฏิบัติ หลังจากเรียนพื้นฐาน คุณจะได้ทดลองสร้าง Website ด้วย Codeigniter แบบ Step By Step

สำหรับนักพัฒนามือใหม่และไม่เคยพัฒนา Website ด้วยภาษา Php ผู้สอนแนะนำให้เริ่มต้นจากการเรียนหลักสูตรพัฒนา Website ด้วย Php และ MySQL ก่อนเพื่อมาเรียนหลักสูตรนี้ต่อไป

สิ่งที่ต้องการสำหรับเรียนมีอะไรบ้าง ?

 • PC / Laptop
 • PHP / MySQL / XAMPP
 • Codeigniter Framework
 • Eclipse IDE

สิ่งที่จะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ ?

 • เรียนและสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • ความรู้พื้นฐานการใช้งาน Codeigniter
 • สามารถสร้าง Website ด้วย Codeigniter

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ?

 • โปรแกรมเมอร์ผู้ต้องการย้ายมาทำงานสายภาษา Php
 • ผู้ต้องการทำ Website ด้วยตนเอง
 • นักพัฒนา
 • นักเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ : Web Development


หลักสูตร

บทเรียน นาที
1. แนะนำและทำความรู้จักกับ Codeigniter Framework 30.00
2. การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนา Website ด้วย Codeigniter 40.00
3. โครงสร้างของ Codeigniter แบบ Model-View-Controller 30.00
4. พื้นฐานการทำ Routing 30.00
5. Controllers 45.00
6. Models 45.00
7. Views 45.00
8. ทดลองสร้าง Website ด้วย Codeigniter Framework 60.00
9. การใช้งาน Helper และ Libraries 60.00
10. รู้จักกับฐานข้อมูล MySQL 30.00
11. การติดต่อฐานข้อมูล Connecting 30.00
12. การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 30.00
13. การเพิ่มข้อมูลบนฐานข้อมูล 30.00
14. การแก้ไขข้อมูลบนฐานข้อมูล 30.00
15. การลบข้อมูลบนฐานข้อมูล 30.00
16. นำสิ่งที่ได้เรียนมาทำมินิโปรเจค 120.00
17. ความปลอดภัย (Security) 45.00
18. การตั้งค่า Configuration 30.00
19. การปรับแต่ง Codeigniter 30.00

3,400 บาท

หลักสูตรแนะนำ


เรียน ฝึกฝนทักษะที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษา Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มหรือออนไลน์ที่ School.OlanLab.Com