เกี่ยวกับเรา


School.OlanLab.Com ก่อตั้งขึ้น 2014 ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการ ถ่ายทอดความรู้ เน้นการสอนแบบปฏิบัติ เนื้อหาที่ดี ทันกับยุคสมัย

ความเชี่ยวชาญ

  • Programming Languages : Java, Php, Javascript, HTML, CSS, Objective-C, Swift
  • Frameworks : J2EE, JSP/Servelt/EJB, Structs, Spring, Hibernate, Quartz, JUnit, Ant Script, Codeigniter, Laravel, JQuery
  • Databases : Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, MongoDB
  • Application Servers : Oracle Weblogic, IBM Websphere, JBoss, Glassfish, Tomcat, Apache, Node.js
  • Operating Systems : DOS, Windows, Unix, Solaris, Linux

เรียน ฝึกฝนทักษะที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษา Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มหรือออนไลน์ที่ School.OlanLab.Com